POLÍTIQUES SOCIALS

FEMINISME

 • Coordinació i treball conjunt amb “Les Agulles”.
 • Pla de Violència de Gènere ( incloure mesures per protegir la infància).
 • Renovació del nom de la regidoria de Dona per la de Feminisme, ja que engloba més col·lectius.
 • Fer el punt lila extensiu a totes les activitats del poble.
 • Instaurar mesures de foment de la igualtat en els mitjans de comunicació i instruments de control per la publicitat no sexista.
 • Treballar per la creació d’un conveni amb el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de les poblacions més properes, per tal de donar resposta immediata i continuada a les víctimes de violència masclista.
 • Continuar la tasca d’ajuda i acollida a les persones refugiades.
 • La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització, detecció i prevenció de la violència masclista (ampliar el concepte per incloure totes les formes de violència contra els col·lectius en perill de discriminació), així com els serveis i recursos destinats a una protecció integral.
 • Creació d’organismes específics:
  • La promoció de l’associacionisme de dones i col·lectiu LGTBIQ+
  • Equip d’assessorament sobre co-educació (feminisme, perspectiva de gènere i LGTBIQ+) pels centres escolars.

EDUCACIÓ

 • Patis oberts: gestionar l’obertura dels patis de l’escola Sant Cristòfor perquè els infants i joves de Begues el puguin fer servir en horaris de cap de setmana amb una persona dinamitzadora.
 • PEB: continuar treballant i millorant la qualitat educativa amb la intervenció de tots els agents educatius.
 • Creació d’un espai per un nou centre educatiu de 0-6 anys: espai d’aprenentatge que segueix la línia de l’escola viva. Un espai de descoberta on s’acompanyi als infants en el seu aprenentatge, com a guies; on puguin experimentar amb el seu entorn de manera lliure i sense pautes, ni ritmes globals, si no de manera individual i personalitzada.
 • Camins escolars Segurs: Treballar amb la xarxa comercial per tal que els infants que puguin anar al lavabo, trucar en cas de tenir un problema (assetjament, perill…) i acompanyar els passos de vianants amb pictogrames per atendre a la diversitat funcional.
 • Ampliar l’oferta d’ensenyament no obligatori amb una línia de Batxillerat.
 • Aula d’estudi: obrir la biblioteca amb un horari més ampli, per tal que les persones que necessiten un espai per estudiar el trobin dintre del poble.


CULTURA

 • Programa d’intercanvi de llibres a nivell local (punts on es deixin els llibres i es puguin agafar).
 • Ampliar l’oferta de cursos de teatre infantil/juvenil i arts escèniques.
 • Proporcionar espais per assajar als grups musicals amateurs i que participin de les activitats del poble.

 

 • Donar suport i fomentar les activitats de les entitats del poble.

JOVENTUT

 • Espai recreatiu i lúdic per la joventut: destinar el bar i la sala annexa del poliesportiu com a espai on els joves tinguin opcions d’entreteniment.
 • Continuar amb la proposta d’habitatge social per tal de garantir un 90% de l’ocupació al jovent i el 10% restant a famílies en risc d’exclusió social.
 • Donar suport i facilitats perquè les penyes puguin mantenir la seva activitat.
 • Creació de la figura d’Orientació Acadèmica per ajudar a l’alumnat d’ESO amb les sortides acadèmiques i/o laborals de les que disposen. Assistència i col·laboració amb els centres educatius.

GENT GRAN

 • Celebració de les Olimpíades Sèniors.
 • Potenciar el voluntariat amb compensacions culturals.
 • Potenciar la xarxa de voluntariat de transport “Taxi a Begues”, que ja es duu a terme en alguns barris, per les persones amb problemes de mobilitat i transport.

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

HISENDA

EL TEU AJUNTAMENT T’AJUDA

 • Baixar el tipus impositiu de l’Impost de béns Immobles.
 • Sol·licitar l’actualització del valor cadastral per tal d’aconseguir una regularització amb l’actual.
 • Bonificacions i subvencions a l’Impost de Béns Immobles per a famílies nombroses.
 • Bonificació de l’Impost de Tracció Mecànica per a vehicles menys contaminats denominats 0 emissions/ ECO per la DGT: Begues.net

PROMOCIÓ ECONÒMICA / COMERÇ

 • Crear una bossa de treball amb empreses/professionals i treballadors del municipi a través d’una APP o plataforma digital: BEGUESJOB.

Es trobaran les diferents ofertes de feina existents al municipi i la gent podrà inscriure’s i també podrà penjar el CV, per tal de donar-se a conèixer com a persona activa en recerca de treball.

 • Ajuda a la incorporació laboral: creació d’una Assessoria Laboral per:
  • Donar suport a emprenedores en fer l’estudi de viabilitat dels seus projectes, així com en l’acompanyament en les gestions pertinents.
  • Donar formació en com buscar treball, elaborar CV, fer entrevistes de feina, etc
 • Crear un espai de coworking per facilitar que empreses i emprenedores tinguin un lloc on poder realitzar les seves tasques de manera centralitzada i a un preu assequible, volem que el talent es quedi a Begues.
 • Organitzar càpsules formatives “London Retail”: promocionar de viatges exprés, amb la finalitat de conèixer els nous estils de venda i negocis.
 • Promocionar la Fira d’Artesans i la Fira de la Cervesa.
 • Crear la Marca Begues: fomentar entre els restauradors i negocis de Begues els productes de proximitat.

POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 • Es realitzaran processos participatius ciutadans pels projectes de Begues.
 • Mantenir i millorar el sistema de l’Alcaldia Oberta.
 • Mantenir i millorar el punt d’atenció a la ciutadania per recollir les inquietuds i aportacions de la població i donar una resposta.
 • Ampliar l’espai actual de licitacions de la web per donar cabuda a contractes menors. D’aquesta manera, fomentem que persones en règim d’autònomes i petites empreses tinguin una oportunitat i es creï una competència real i transparent.
 • Incorporació d’un xat directe a la web de l’Ajuntament, amb una resposta en, màxim, 24 hores. Begues t’escolta!

POLÍTIQUES D’ESPORT

 • Crearem la TEB (Targeta Esportiva Beguetana) que suposarà una reducció de fins el 40% en el preu depenent de la franja d’edat.
  • Júnior: fins 12 anys
  • Adolescents: 12-18 anys
  • Joves: 18-35 anys
  • Semi-joves: 35-65 anys
  • Adolescents sèniors: +65 anys

 

A més, s’inclouria l’ús de les instal·lacions del Casino als serveis esportius actuals, d’aquesta manera s’ampliaria l’oferta esportiva a un preu més reduït.

Entenem que l’esport ha d’estar a l’abast de tothom.

 • Col·laboració entre institucions, entitats i clubs esportius per fomentar l’esport al nostre poble.

 

 • Instaurar la Nit de l’esport Beguetà: esdeveniment anual on es premiï a les persones esportistes beguetanes més destacades de Begues.

 

 • Continuar i augmentar l’escola Multiesportiva (Futbol Sala, Bàsquet i Rugbi) i per tal de fomentar l’hàbit saludable de l’esport i crear un espai multidisciplinari, on els valors de l’esport net i divertit, sigui l’eix vertebrador.

POLÍTIQUES DE MEDI AMBIENT

SOSTENIBILITAT

 • Continuar amb el projecte de “Begues Cittaslow”, implementant mesures que ajudin a mantenir l’ecosistema i el clima social del poble.
 • Conscienciar a la població sobre els perills de la contaminació acústica i mediambiental i crear mesures educatives de civisme per controlar-les.
 • Mantenir netes les zones rurals i barris perifèrics de Begues.

Instaurar la campanya “Recupera la carmanyola”: instar als negocis del poble a facilitar que la clientela pugui portar el seu propi recipient (carmanyola, bosses, pots…) per recollir la seva compra i no generar tants residus

 • Bonificar a aquelles entitats (penyes, per exemple) o negocis, que facin servir materials biodegradables (gots, plats, coberts…). I proposar que donin facilitats per recollir els residus (contenidors de gots).

 

 • Continuar engrandint el parc mòbil de l’Ajuntament amb més vehicles elèctrics.

 

 • Instal·lar més punts de recàrrega per vehicles elèctrics.

MOBILITAT

 • Instal·lar el servei de patinets REBY: 50 patinets elèctrics per la mobilitat de la ciutadania de manera sostenible i caldrà una app per poder fer-los servir. Aquests patinets estan fets amb materials sostenibles i funcionen amb energia renovable, de manera que t’ajuden a una mobilitat 100% ecològica!
 • Treballar per ampliar la freqüència dels autobusos durant els caps de setmana.

PROTECCIÓ CIVIL

Les funcions del cos de Protecció Civil serien:

 • Realitzar d’estudis relatius a anàlisi de riscs, així com projectes pilot de caràcter preventiu que permetin fonamentar plans de prevenció d’emergències i catàstrofes.
 • Informar i, en el seu cas, sotmetre l’avaluació de l’impacte sobre els riscs d’emergència en la població.
 • El desenvolupament d’estudis i programes d’informació a la població, així com la promoció de l’autoprotecció ciutadana i programes de prevenció en centres educatius.
 • Organitzar exercicis i simulacres per la implantació i manteniment dels plans de protecció civil.

Protecció Civil treballaria de manera coordinada amb: Bombers, policia local i SEM.

POLÍTIQUES DE SALUT

 • Mantenir i millorar el Pla d’infància i adolescència, on intervenen:
 • Sol·litar l’ampliació de la dotació d’hores de pediatria, donada la piràmide demogràfica, que ens indica que hi ha un gruix de persones en les franges de 10 a 17 anys.
 • Oferir xerrades formatives i informatives per famílies i semi-joves.
 • Mantenir i millorar el Pla d’Addiccions.

POLÍTIQUES ANIMALISTES

 • Impulsar iniciatives per acabar amb els abandonaments d’animals a Begues.
 • Donar suport als centres que s’encarreguen de recuperar i tenir cura d’animals perduts o abandonats.
 • Augmentar els recursos destinats al centre d’acollida municipal per millorar l’espai i el manteniment que es necessita per garantir el bon estat dels animals.

POLÍTIQUES D’URBANISME I TURISME

PATRIMONI I TURISME

 • Adequar el projecte arqueològic de la Cova de Can Sadurní, (oficina de turisme i sala de projecció).
 • Conveni amb el CEB per mantenir el patrimoni i el fons documental i amb el CIPAG per l’exposició permanent de les troballes prehistòriques.
 • Continuació de la recuperació del Camí Ral i antic camí Begues/Vallirana i el camí de Puigmoltó.
 • Exposició permanent del fons artístic Lina Font.
 • Conservar i rehabilitar les construccions de pedra seca, reconegudes com Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Senyalitzar-les de manera horitzontal per donar-les a conèixer.
 • Continuar amb manteniment i millora dels BCILS (Be cultural d’interès local): Pou Glaç, Masia de Can Vendrell i Ermita Santa Eulàlia, i crear un turisme de qualitat.
 • Incentivar la utilització dels senders com a vies verdes, incorporant espais de recuperació i un Servei de Bicicletes (neteja i manteniment)

URBANISME

 • Mantenir els espais verds, no cimentar ni construir en excés i sempre respectant la natura.
 • Adaptar els espais, urbans i naturals per fer-los més accessibles per tothom.
 • Construir un pas elevat, respectuós amb la natura i accessible per tothom, sobre la variant (camí Térmens sorra i muntanya).
 • Adaptar els gronxadors i estructures de joc dels parcs infantils per atendre la diversitat funcional.